تست کرونا یک بازیکن تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان مثبت اعلام شد.

تست کرونا یک بازیکن تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان مثبت اعلام شد.