وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی نورعلیشاهی را به عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه منصوب کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی نورعلیشاهی را به عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه منصوب کرد.