سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار بیانیه‌ای با توجه به تغییر ساعت برخی تلفن‌های همراه و سامانه‌ها، توضیحات و نکاتی را ارائه کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار بیانیه‌ای با توجه به تغییر ساعت برخی تلفن‌های همراه و سامانه‌ها، توضیحات و نکاتی را ارائه کرد.