محمدصادق جوادی حصار، فعال رسانه‌ای و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مورد انتقادهای درون جریانی به تیم رسانه‌ای دولت گفت: «برون‌دادی که از تیم رسانه‌ای دولت پیش چشم است ، نوعی تشتت، ناهماهنگی و ضعف اطلاع‌رسانی را نشان می‌دهد. همان‌طور که بر اثر حضو…

محمدصادق جوادی حصار، فعال رسانه‌ای و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مورد انتقادهای درون جریانی به تیم رسانه‌ای دولت گفت: «برون‌دادی که از تیم رسانه‌ای دولت پیش چشم است ، نوعی تشتت، ناهماهنگی و ضعف اطلاع‌رسانی را نشان می‌دهد. همان‌طور که بر اثر حضور چند نظریه متفاوت اقتصادی در دولت و جدال طبیعی میان صاحبان این نظریات خروجی اقتصادی دولت ناهماهنگ است.»