شرکت انگلیسی دیپ گرین با نصب دیتاسنترها در استخرهای عمومی، به گرم کردن آب بدون تحمیل هزینه‌های اضافی و صرفه‌جویی در مصرف گاز کمک می‌کند.
The post یک ابتکار خلاقانه برای مقابله با بحران انرژی: تامین گرمایش استخرهای عمومی با حرارت ایجاد شده توسط دیتاسنتر…

شرکت انگلیسی دیپ گرین با نصب دیتاسنترها در استخرهای عمومی، به گرم کردن آب بدون تحمیل هزینه‌های اضافی و صرفه‌جویی در مصرف گاز کمک می‌کند.

The post یک ابتکار خلاقانه برای مقابله با بحران انرژی: تامین گرمایش استخرهای عمومی با حرارت ایجاد شده توسط دیتاسنترها appeared first on دیجیاتو.