معاون استانداری تهران از آغاز دوباره‌ی طرح دورکاری یک سوم کارمندان ادارات شهر تهران، از ۲۸ تیرماه خبر داد.

یک‌سوم کارمندان دولت در تهران از شنبه دورکار می‌شوند

معاون استانداری تهران از آغاز دوباره‌ی طرح دورکاری یک سوم کارمندان ادارات شهر تهران، از ۲۸ تیرماه خبر داد.