سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: مریم خزل پور، کارشناس مامایی شاغل مرکز خدمات جامع سلامت آزادشهر که در راستای انجام وظیفه از سلامت عمومی در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا فعالیت می کرد، بر اثر ابتلا به بیماری کووید ۱۹ به شهادت رسید….

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: مریم خزل پور، کارشناس مامایی شاغل مرکز خدمات جامع سلامت آزادشهر که در راستای انجام وظیفه از سلامت عمومی در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا فعالیت می کرد، بر اثر ابتلا به بیماری کووید ۱۹ به شهادت رسید.