یکی از اراذل و اوباش خطرناک غرب تهران دستگیر شد
یکی از اراذل و اوباش خطرناک غرب تهران دستگیر شد
یکی از اراذل و اوباش خطرناک غرب تهران در عملیاتی غافلگیرکننده دستگیر شد.

به گزارش شهریاریها ،چند روز پیش «ح. الف» معروف به «موش» از اراذل و اوباش سابقه‌دار در شهر قدس با عربده کشی و ایجاد رعب و وحشت معبر اصلی بلوار امامزاده در شهرستان قدس را سد کرده بود.

وی پس از اخذ دستور مقام محترم قضائی توسط سربازان گمنام اطلاعات سپاه پاسداران پس از رصد اطلاعاتی دستگیر شد.

«موش» در یکی از مناطق شهر تهران دستگیر شد.