رئیس ستاد ارتش یونان از استقرار سامانه پدافند هوایی پاتریوت در عربستان سعودی خبر داد.

رئیس ستاد ارتش یونان از استقرار سامانه پدافند هوایی پاتریوت در عربستان سعودی خبر داد.