یوتیوب بالاخره جزئیات سیستم درآمدزایی را برای تولیدکنندگان محتوا افزایش داد و اکنون اطلاعات بیشتری دراختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

یوتیوب جزئیات بیشتری از درآمدزایی دراختیار تولیدکنندگان محتوا قرار می‌دهد

یوتیوب بالاخره جزئیات سیستم درآمدزایی را برای تولیدکنندگان محتوا افزایش داد و اکنون اطلاعات بیشتری دراختیار آن‌ها قرار می‌دهد.