تهران- ایرنا- معاون حقوقی باشگاه استقلال گفت: «عرفان باقری» اگر اشتباهی مرتکب شده که قطعا شده، یک مساله درون خانوادگی است و در داخل باشگاه…

تهران- ایرنا- معاون حقوقی باشگاه استقلال گفت: «عرفان باقری» اگر اشتباهی مرتکب شده که قطعا شده، یک مساله درون خانوادگی است و در داخل باشگاه…