ویژه برنامه ای تحت عنوان «ویژه انتخابات» همزمان با یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از کانال کردی شبکه سحر پخش می شود.

ویژه برنامه ای تحت عنوان «ویژه انتخابات» همزمان با یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از کانال کردی شبکه سحر پخش می شود.