شهریاریها : یارانه نقدی اسفندماه چهارشنبه شب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و نهمین مرحله پرداخت یارانه نقدی که مربوط به اسفندماه است، ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. یارانه نقدی به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان است، ضمن اینکه دولت […]

یارانه نقدی اسفند دو روز زودتر واریز می‌شود

یارانهشهریاریها : یارانه نقدی اسفندماه چهارشنبه شب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و نهمین مرحله پرداخت یارانه نقدی که مربوط به اسفندماه است، ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

یارانه نقدی به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان است، ضمن اینکه دولت ماهانه حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی تخصیص می‌دهد.

پیش از این، دولت یارانه نقدی را بیست و دوم هر ماه واریز می‌کرد.