رکنا: آنطور که دولت اعلام کرده قرار است یارانه جدید منابع جدیدی که از حذف دلار 4200 تومانی به دست می‌آید پرداخت شود. در حال حاضر نیز لایحه حذف آن به مجلس رفته و تصمیم نهایی را باید نمایندگان مجلس بگیرند….

رکنا: آنطور که دولت اعلام کرده قرار است یارانه جدید منابع جدیدی که از حذف دلار 4200 تومانی به دست می‌آید پرداخت شود. در حال حاضر نیز لایحه حذف آن به مجلس رفته و تصمیم نهایی را باید نمایندگان مجلس بگیرند.