دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف روز چهارشنبه هفته گذشته میزبان ارائه علمی دکتر سیدمحمد طبیبیان درباره یادگیری ماشینی و کاربردهای آن در اقتصاد بود. این اقتصاددان سرشناس در این جلسه در جمع هیات‌ علمی دانشکده اقتصاد و دانشجویان و علاقه‌مندان حاضر ش…

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف روز چهارشنبه هفته گذشته میزبان ارائه علمی دکتر سیدمحمد طبیبیان درباره یادگیری ماشینی و کاربردهای آن در اقتصاد بود. این اقتصاددان سرشناس در این جلسه در جمع هیات‌ علمی دانشکده اقتصاد و دانشجویان و علاقه‌مندان حاضر شد و ضمن توضیح مباحث تئوریک «یادگیری ماشینی»، چند مساله واقعی را به عنوان نمونه با این رویکرد جدید مورد بررسی قرار داد. این استاد اقتصاد ضمن سخنان خود، برخی از ابزارهای ساده برای کاربرد آسان یادگیری ماشینی را معرفی کرد.