امروز همه می‌دانند که امنیت پایدار و آرامش قابل اعتماد در کشور، مرهون دفاع مقدس و جانفشانی شهدا و رزمندگان است.

امروز همه می‌دانند که امنیت پایدار و آرامش قابل اعتماد در کشور، مرهون دفاع مقدس و جانفشانی شهدا و رزمندگان است.