این قسمت از یادها و خاطره‌ها با حضور رضا عطاران ، پوپک گلدره و نصرالله رادش در برنامه شعر خوانی است.

این قسمت از یادها و خاطره‌ها با حضور رضا عطاران ، پوپک گلدره و نصرالله رادش در برنامه شعر خوانی است.