علیرضا معزی در آخرین روز کاری به عنوان معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دولت در یادداشتی آنچه در این هشت سال گذشت، روایت کرد.

علیرضا معزی در آخرین روز کاری به عنوان معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دولت در یادداشتی آنچه در این هشت سال گذشت، روایت کرد.