ستاره اسکندری با انتشار یک پست در صفحه اینستاگرامش واکنشی متفاوت و تأمل‌برانگیز به درگذشت سیروس گرجستانی داشت.

ستاره اسکندری با انتشار یک پست در صفحه اینستاگرامش واکنشی متفاوت و تأمل‌برانگیز به درگذشت سیروس گرجستانی داشت.