با اینکه پس از شیوع کووید ۱۹ مردم به استفاده از ابزارهای آنلاین روی آوده اند، اما بازار محصولات آی تی آن‌طور که به نظر می‌رسد رشد قابل توجهی نکرده است….

با اینکه پس از شیوع کووید ۱۹ مردم به استفاده از ابزارهای آنلاین روی آوده اند، اما بازار محصولات آی تی آن‌طور که به نظر می‌رسد رشد قابل توجهی نکرده است.