گوشی نوکیا ۷ پلاس که در فوریه ۲۰۱۸ معرفی شد و در آوریل همان سال به فروش رسید، به روزرسنی جدیدی را دریافت کرده است که شامل وصله امنیتی نیز می‌شود….

گوشی نوکیا ۷ پلاس که در فوریه ۲۰۱۸ معرفی شد و در آوریل همان سال به فروش رسید، به روزرسنی جدیدی را دریافت کرده است که شامل وصله امنیتی نیز می‌شود.