گوشی «سونی اکسپریا ۵ II» اندروید ۱۰ خارج از جعبه عرضه می‌شود. با این حال، یک خبر تأیید نشده ادعا می‌کند که این گوشی، مدت زمان طولانی با نسخه ۱۰ باقی نخواهد ماند، زیرا خیلی زود، پس از انتشار تلفن (که اواخر ماه اکتبر خواهد بود) به روزرسانی اندروید ۱۱ در …

گوشی «سونی اکسپریا ۵ II» اندروید ۱۰ خارج از جعبه عرضه می‌شود. با این حال، یک خبر تأیید نشده ادعا می‌کند که این گوشی، مدت زمان طولانی با نسخه ۱۰ باقی نخواهد ماند، زیرا خیلی زود، پس از انتشار تلفن (که اواخر ماه اکتبر خواهد بود) به روزرسانی اندروید ۱۱ در دسترس خواهد بود.