کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: حمله توهمی ارتش رژیم صهیونیستی به شبعا بخاطر ترس از انتقام گیری حزب الله، باعث تمسخر روزنامه‌ها و رسانه‌ها در این رژیم و نیز در کشور‌های  منطقه شد.  …

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: حمله توهمی ارتش رژیم صهیونیستی به شبعا بخاطر ترس از انتقام گیری حزب الله، باعث تمسخر روزنامه‌ها و رسانه‌ها در این رژیم و نیز در کشور‌های  منطقه شد.