حدود دو هفته پیش آقای آبنار مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی وعده داد از اواسط هفته گذشته گوشت گرم وارداتی به میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه شود که این امر محقق نشد….

حدود دو هفته پیش آقای آبنار مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی وعده داد از اواسط هفته گذشته گوشت گرم وارداتی به میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه شود که این امر محقق نشد.