رئیس اتحادیه قصابان و آلایش دامی همدان گفت: افزایش تقاضای مردم در روزهای پایانی سال منجر به گرانی گوشت قرمز در این استان نمی‌شود و عرضه این فرآورده با همان قیمت‌های قبلی در بازار ادامه دارد….

رئیس اتحادیه قصابان و آلایش دامی همدان گفت: افزایش تقاضای مردم در روزهای پایانی سال منجر به گرانی گوشت قرمز در این استان نمی‌شود و عرضه این فرآورده با همان قیمت‌های قبلی در بازار ادامه دارد.