دبیرکل سازمان ملل متحد درباره حمله به خبرنگاران در سراسر جهان به‌ویژه مناطق جنگی، به‌شدت ابراز نگران کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد درباره حمله به خبرنگاران در سراسر جهان به‌ویژه مناطق جنگی، به‌شدت ابراز نگران کرد.