با گذشت حدود پنج ماه از آغاز اجرای اصلاحات یارانه‌ای از سوی دولت رییسی، به نظر می‌رسد هنوز مقدمات لازم برای برداشتن گام پایانی یعنی تخصیص یارانه به شکل کالابرگ برداشته نشده…

با گذشت حدود پنج ماه از آغاز اجرای اصلاحات یارانه‌ای از سوی دولت رییسی، به نظر می‌رسد هنوز مقدمات لازم برای برداشتن گام پایانی یعنی تخصیص یارانه به شکل کالابرگ برداشته نشده