رکنا ورزشی: گل اول استقلال در دقیقه 16 به ثمر رسید.

رکنا ورزشی: گل اول استقلال در دقیقه 16 به ثمر رسید.