تهران – ایرنا- سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، گفت: هدف اول ما صعود از مرحله گروهی است و امیدوارم تیمی که از منطقه غرب به فینال می‌رسد، پرسپولیس باشد….

تهران – ایرنا- سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، گفت: هدف اول ما صعود از مرحله گروهی است و امیدوارم تیمی که از منطقه غرب به فینال می‌رسد، پرسپولیس باشد.