هافبک برزیلی پس از موفقیت در تست‌های پزشکی، به گل‌گهر سیرجان پیوست.

هافبک برزیلی پس از موفقیت در تست‌های پزشکی، به گل‌گهر سیرجان پیوست.