گلگشت خانوادگی هیئت ورزشهای همگانی شهرستان شهریار برگزار شد
گلگشت خانوادگی هیئت ورزشهای همگانی شهرستان شهریار برگزار شد

شهریاریها :هیئت ورزشهای همگانی شهرستان شهریار، یک دوره اردوی یک روزه در شهرستانک برگزار نمود. در این گلگشت خانوادگی تعداد ۱۷ نفر از علاقه مندان شرکت داشتند. دبیر هیئت ورزش های همگانی شهرستان شهریار در این ارتباط گفت: هیئت شهرستان تلاش کرده با هدف ایجاد نشاط و شادابی در بین خانواده ها، برنامه های متنوعی […]

شهریاریها :هیئت ورزشهای همگانی شهرستان شهریار، یک دوره اردوی یک روزه در شهرستانک برگزار نمود.

در این گلگشت خانوادگی تعداد ۱۷ نفر از علاقه مندان شرکت داشتند.
دبیر هیئت ورزش های همگانی شهرستان شهریار در این ارتباط گفت: هیئت شهرستان تلاش کرده با هدف ایجاد نشاط و شادابی در بین خانواده ها، برنامه های متنوعی را به اجرا در آورد و این گلگشت نیز بر اساس همین رویکرد، برنامه ریزی شده است.
فردین هزارخانی برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی برای خانواده ها را از مهمترین اهداف این هیئت در سالجاری برشمرد و عنوان کرد : هیئت شهرستان تلاش کرده با اجرای چنین برنامه هایی، ضمن ارتقا روحیه ورزشکاران و خانواده های آنها، طیف بیشتری را به ورزش جذب کند.