سرمربی پرسپولیس می‌گوید بازی با النصر تحت تاثیر اتفاقات خیلی برای تیمش بود.

سرمربی پرسپولیس می‌گوید بازی با النصر تحت تاثیر اتفاقات خیلی برای تیمش بود.