آق قلا- دقایقی پیش، سه زمین لرزه در گلستان به وقوع پیوست.
گلستان ۳ بار لرزید

به گزارش شهریاریها ، زلزله ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر، ساعت ۱۸ و ۳۸ دقیقه و ۱۵ ثانیه آق قلا را لرزاند.

این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۷.۰۸۵ و طول جغرافیایی ۵۴.۴۰۷ و در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین روی داد.

همچنین ساعت ۱۸ و ۳۷ دقیقه هم زلزله دیگری به بزرگی ۳.۷ انبارالوم را لرزانده بود.

گفتنی است که ساعت ۱۸ و ۱۹ دقیقه و یک ثانیه هم زمین لرزه دیگری به بزرگی ۴.۳ ریشتر در انبارالوم اتفاق افتاد.

تاکنون خسارتی از این زمین لرزه ها گزارش نشده است.