گرگان- رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: کشت چقندرقند در گلستان نوپاست، اما در حال حاضر استان گلستان، دومین تولید کننده چقندرقند پاییزه در کشور است….

گرگان- رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: کشت چقندرقند در گلستان نوپاست، اما در حال حاضر استان گلستان، دومین تولید کننده چقندرقند پاییزه در کشور است.