مهاجم ملی‌پوش زنیت درباره وضعیتش در روزهای قرنطینه گفت: حدود یک ماه است که خانواده‌ام را ندیده‌ام. در روسیه در قرنطینه حضور دارم و برای دیدار با خانواده ریسک نکردم. فقط تمریناتم را برگزار می‌کنم و راهی خانه می‌شوم….

مهاجم ملی‌پوش زنیت درباره وضعیتش در روزهای قرنطینه گفت: حدود یک ماه است که خانواده‌ام را ندیده‌ام. در روسیه در قرنطینه حضور دارم و برای دیدار با خانواده ریسک نکردم. فقط تمریناتم را برگزار می‌کنم و راهی خانه می‌شوم.