وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه موریتانی، اقدامات ایران در زمینه مقابله با ویروس کرونا را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه موریتانی، اقدامات ایران در زمینه مقابله با ویروس کرونا را تشریح کرد.