نماینده آمریکا در امور ایران روز دوشنبه برای از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم رفع تحریم ها علیه ایران راهی دوحه پایتخت قطر شد …

نماینده آمریکا در امور ایران روز دوشنبه برای از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم رفع تحریم ها علیه ایران راهی دوحه پایتخت قطر شد ...