سینماسینما، زهرا مشتاق: گفتگوی ما با علی دهباشی، پیشکسوت ادبی و سردبیر مجموعه فرهنگی هنری بخارا را می‌بینید. او در این گفتگو از دغدغه‌های خود در حوزه نشر و مطبوعات گفت و از علاقه‌مندی‌اش به سینما و به ویژه مستندسازی.

سینماسینما، زهرا مشتاق: گفتگوی ما با علی دهباشی، پیشکسوت ادبی و سردبیر مجموعه فرهنگی هنری بخارا را می‌بینید. او در این گفتگو از دغدغه‌های خود در حوزه نشر و مطبوعات گفت و از علاقه‌مندی‌اش به سینما و به ویژه مستندسازی.