موزه سینما مصاحبه‌ای برگرفته از مصاحبه‌های اختصاصی موزه سینما ایران «تاریخ شفاهی» با فرخ‌لقا هوشمند بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون را منتشر کرد….

موزه سینما مصاحبه‌ای برگرفته از مصاحبه‌های اختصاصی موزه سینما ایران «تاریخ شفاهی» با فرخ‌لقا هوشمند بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون را منتشر کرد.