در ویدئو زیر ، گفتگو با آدرین در مورد ملاقاتش با رونالدو با یکدیگر مشاهده می نماییم .

در ویدئو زیر ، گفتگو با آدرین در مورد ملاقاتش با رونالدو با یکدیگر مشاهده می نماییم .