اقتصادنیوز: وزیر خارجه کشورمان عصر امروز به وقت محلی در محل سازمان ملل با همتای هلندی خود درباره نقش اتحادیه اروپا در برجام گفتگو کرد.

اقتصادنیوز: وزیر خارجه کشورمان عصر امروز به وقت محلی در محل سازمان ملل با همتای هلندی خود درباره نقش اتحادیه اروپا در برجام گفتگو کرد.