معاون وزیر خارجه قطر با معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان درباره مذاکرات احیای برجام رایزنی کرده‌اند.

معاون وزیر خارجه قطر با معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان درباره مذاکرات احیای برجام رایزنی کرده‌اند.