نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی وین از دیدار خود با معاون جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی وین از دیدار خود با معاون جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد.