حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در نیویورک به سر می برد، روز جمعه به وقت محلی با "پیتر مائورر " رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدار و گفتگو کرد….

حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در نیویورک به سر می برد، روز جمعه به وقت محلی با "پیتر مائورر " رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدار و گفتگو کرد.