وزیر خارجه فرانسه در تماس تلفنی با همتای قطری خود درخصوص تحولات مذاکرات هسته ای با ایران رایزنی کرد.

وزیر خارجه فرانسه در تماس تلفنی با همتای قطری خود درخصوص تحولات مذاکرات هسته ای با ایران رایزنی کرد.