وزیر امورخارجه ایران در گفت وگو با نیویورک تایمز، گفت: از همان ساعات اولیه فوت مهسا امینی رئیس جمهور ایران با پدر این دختر تماس تلفنی داشت. قوه قضاییه و مجلس و دولت همه تلاش می‌کنند از مسیر تحقیقات، ابعاد این حادثه مشخص شود….

وزیر امورخارجه ایران در گفت وگو با نیویورک تایمز، گفت: از همان ساعات اولیه فوت مهسا امینی رئیس جمهور ایران با پدر این دختر تماس تلفنی داشت. قوه قضاییه و مجلس و دولت همه تلاش می‌کنند از مسیر تحقیقات، ابعاد این حادثه مشخص شود.