گشت بازرسین سازمان میادین میوه تره بار از غرفه های عرضه میوه شب یلدا
گشت بازرسین سازمان میادین میوه تره بار از غرفه های عرضه میوه شب یلدا

شهریاریها : در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان در شب یلدا گشت مشترکی با حضور بازرسین سازمان میادین میوه وتره بار ،اداره بازرگانی واداره جهاد کشاورزی روز یکشنبه مورخ ۲۶ آذر ماه سال جاری از غرفه های عرضه میوه شب یلدا بازدید عمل آوردند. هدف از این بازرسی نظارت دقیق تر بر قیمت ها،برخورد […]

شهریاریها : در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان در شب یلدا گشت مشترکی با حضور بازرسین سازمان میادین میوه وتره بار ،اداره بازرگانی واداره جهاد کشاورزی روز یکشنبه مورخ ۲۶ آذر ماه سال جاری از غرفه های عرضه میوه شب یلدا بازدید عمل آوردند.
هدف از این بازرسی نظارت دقیق تر بر قیمت ها،برخورد قاطع با گران فروشی و کم فروشی ،رعایت اصول بهداشتی توسط فروشندگان عنوان شده است.