رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از گشایش ها بعد از توافق با ایران خبر داد و گفت: با مشارکت کنندگان برجام در حال رایزنی هستم.

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از گشایش ها بعد از توافق با ایران خبر داد و گفت: با مشارکت کنندگان برجام در حال رایزنی هستم.