مدافع فصل گذشته تیم فوتبال پدیده مشهد هنوز از مسئولان این باشگاه رضایتنامه نگرفته است.

مدافع فصل گذشته تیم فوتبال پدیده مشهد هنوز از مسئولان این باشگاه رضایتنامه نگرفته است.