پس از گمانه‌زنی‌های فراوان برای انتخاب استاندار جدید قم در دولت ابراهیم رئیسی، گمانه‌ها به سمت سیدحسین حسینیان از قضات باسابقه دیوان عالی کشور که متولد قم و بزرگ شده این شهر است، رفته است. سیدحسین حسینیان بیش از ۱۰ سال به عنوان یکی از شاگردان درس خارج …

پس از گمانه‌زنی‌های فراوان برای انتخاب استاندار جدید قم در دولت ابراهیم رئیسی، گمانه‌ها به سمت سیدحسین حسینیان از قضات باسابقه دیوان عالی کشور که متولد قم و بزرگ شده این شهر است، رفته است. سیدحسین حسینیان بیش از ۱۰ سال به عنوان یکی از شاگردان درس خارج فقه مقام معظم رهبری حضور داشته و هم اکنون رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران است.